Wij zijn gespecialiseerd in
Softwaretesten en kwaliteitszorg
in de ICT

Onze diensten

Het bouwen en implementeren van goede en gedegen software vraagt om de juiste beheersing van het ontwikkelproces. Om te controleren of het systeem of de applicatie in welke vorm dan ook (aangepast of nieuw ontwikkeld) aan de verwachtingen en aan alle vooraf gestelde eisen voldoet, is testen noodzakelijk. Een bekende uitspraak (“Trust but Verify”) spreekt voor zichzelf.

Onze dienstverlening is gericht op: 

  • het testen van software
  • het introduceren van inspectie- en testmethoden
  • het inrichten van kwaliteitssystemen.

Ook kunnen wij opleidingen op al deze gebieden verzorgen. En natuurlijk kunnen wij samen met u kijken en beoordelen of uw testproces voldoet aan de wensen en eisen die u er aan stelt.

AAA-ICTdetachering biedt uitkomst door de inzet van goed opgeleide, vakbekwame Test / ICT-specialisten.

Waarom testen?

Wat verwacht u van een informatiesysteem dat één of meer van uw
bedrijfsprocessen ondersteunt? Precies: dat het werkt. Preciezer: dat het werkt zoals u voor ogen had toen u voor het eerst met de systeemontwikkelaar om de tafel ging zitten.

Helaas wijst de praktijk uit dat maar al te vaak systemen uiteindelijk niet of niet helemaal werken zoals u en de gebruiker het hadden gewenst In het ergste geval vertoond uw systeem structurele fouten.

Communicatie
Regelmatig ontstaan er misverstanden doordat de gebruikers en de systeemontwikkelaars als het ware ‘elkaars taal’ niet spreken. Dit komt tot uiting wanneer de details van het bedrijfsproces moeten worden vertaald naar functionele en technische specificaties, op basis waarvan het systeem wordt gebouwd. De specificaties dienen eenduidig, volledig en consistent te zijn. AAA-ICTdetachering kan u helpen dit te realiseren.

Acceptatietest
Naast het testen of uw systeem voldoet aan de technische specificaties is het van groot belang dat het systeem doet wat de gebruikers verwachten. Voor een goede acceptatie van het systeem is het van belang dat het voldoet aan de wensen van de gebruikers. De acceptatietest geeft u hierover duidelijkheid.

Zekerheid!
Wilt u zekerheid over de kwaliteit van de uitgevoerde acceptatietests? AAA-ICTdetachering kan u deze zekerheid geven door de acceptatie voor u op te zetten en uit te voeren. Samen met de ontwikkelaars en de gebruikers wordt in kaart gebracht aan welke functionele eisen en andere kwaliteitsaspecten het systeem moet voldoen. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in het testplan. De ervaren testspecialisten van AAA-ICTdetachering zorgen voor een gedegen uitgevoerde en goed gedocumenteerde test. Dit biedt u de mogelijkheid bij eventuele vervolgreleases de opzet van de test opnieuw te gebruiken.

Onafhankelijkheid
AAA-ICTdetachering ontwikkelt zelf geen software. Voor u heeft dit als voordeel dat u een onafhankelijk advies krijgt over de opgeleverde software. Deze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat onze testspecialisten maar één belang voor ogen hebben: dat van u.

Systeemtest
Naast de acceptatietest kunt u AAA-ICTdetachering ook de technische systeemtests laten uitvoeren. Dit heeft het voordeel dat ook deze test door een onafhankelijk gespecialiseerde partij (dus niet de bouwer van het systeem) worden gedaan. Door combinatie van de acceptatie en systeemtests kunt u besparen op testkosten. Tevens wordt voorkomen dat dubbel werk wordt verricht of dat sommige delen zonder getest te zijn in productie worden genomen.

Vacatures

De ontwikkeling van software is een proces met heel veel stappen. De softwaretester houdt zich in dit proces niet of nauwelijks bezig met het ontwerp van software maar slechts met het testen en aan de hand daarvan het aanpassen ervan. Het testen is echter van zeer groot belang bij het ontwikkelen van programmatuur., omdat het product dat geleverd wordt door de ontwikkelaars (softwaredesigner, software engineer) meestal nog niet volledig gereed is voor gebruik door de klant omdat er nu eenmaal bugs en programmeerfouten in zitten (waardoor het programma slecht, langzaam of inefficiënt werkt). Bij grotere gebreken aan de software zal de software tester het probleem terugleggen naar de ontwikkelaars. Hij zal dus zowel schriftelijk als mondeling communiceren over de aangetroffen bevindingen, zodat deze kunnen  worden opgelost.

Een software tester gaat tegenwoordig door het leven onder de titel “Test Engineer” en hiermee wordt dan bedoelt dat hij dus wel degelijk ook geautomatiseerd testen met de daarbij behorende tooling moet beheersen.

Deze accuraat werkende stress bestendige en communicatief vaardige mensen zoeken wij.

Schroom niet en bel of mail ons voor een leuke interessante goed betalende baan bij AAA-ICTdetachering

Direct contact

Quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort